adj.

cloven-winged.

adj.

Ոյր թեւն է հերձեալ, կամ ունի բազում ճեղքուածս.

Զկէսն հերձաթեւ անուանեցին, այսինքն զարծուիս. (Վեցօր. ՟Ը։) cf. ՎԱՐԱԶԱԹԵՒ։

Թռչնոցդ ազգ, ոչ միայն հերձաթեւքն անուանեալ, այլեւ յանօսրաթեւացն բազումք. (Սարկ. հանգ.։)