adj.

of five thousand.

adj.

Ուր կայցէ թիւ հինգհազարաց.

Զլսողացն աշակերտէր զհինգհազարեան խմբիցն հոյլս. (Խոր. վրդվռ.։)

Երեքհազարեան, եւ հինգհազարեան ժողովքն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 21։)