adj.

of — years;
—եակ բոլոր, Dionysian or Victorian period, years.

ՀԻՆԳՀԱՐԻՒՐԱԿ լաւ եւս՝ ՀԻՆԳՀԱՐԻՒՐԵԱԿ. Որ փակէ յինքեան զթիւդ հինգհարիւր. որպիսի է առ տոմարագէտս մեծ շրջանն ՟Չ՟Լ՟Բ ամաց.

Վերադիրն ինն է յառաջին լրմանն՝ ի մուտ հինգ հարիւրեակ բոլորդ զօրէն անւոյ անեզր բոլորեալ. (Տօմար.։)