s.

panting, shortness of breath.

s.

ἁναπνοή, ἅσθμα respiratio, exhalitus, asthma. Հինինալն. ստէպ տուրեւառ շնչոյ. հեծութիւն. հեւք.

Զայսպիսի հինինումն ժողով (իբր նշանակ) տրտմութեան առնեմք, հեծեծումն զնա կոչելով։ Զհինինուն տուրեւառութեան շնչոյն ի ձեռն թոքոյն գործէ։ Կրթումն հինինման այրեցելոյն ջերմամբն յաճախագոյն լինի. (Նիւս. կազմ.։)

Ձգելով ի կիտոսին քմաց զհինինումն շնչոյ. (Փիլ. յովն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հինինումն հինինմունք
accusatif հինինումն հինինմունս
génitif հինինման հինինմանց
locatif հինինման հինինմունս
datif հինինման հինինմանց
ablatif հինինմանէ հինինմանց
instrumental հինինմամբ հինինմամբք