adj.

Կա՛մ է Հիւլէական, իբր շամանդաղական (ի յն. ի՛լի ), եւ կամ արեգակնային (ի յն. ի՛լիօս. որպէս եւ Հեղիուպօլիս է արեգ քաղաք).

Այլք յամառնային հիւղական յորդաբորբ ջերմութենէն տոչորմամբ կիզեալ. (Յհ. կթ.։)