adj.

inhabiting the north, northern, northerly, boreal, septentrional, hyperborean.

adj.

ՀԻՒՍԻՍԱԲՆԱԿ կամ ՀԻՒՍԻՒՍԱԲՆԱԿ. Բնակեալն ի հիւսիսային կողմանս աշխարհի՝ հայելով առ սահմանակից ազգս, որք առաւել յայլ ինչ կողմն երեւին.

Հիւսիսաբնակ ազգ հայաստանեայց. (Ճ. ՟Ը.։)

Հիւսիսաբնակ ազինք, կամ աշխարհ. (Շար.։ Երզն.։)