adj.

very poor, wretched, miserable, pitiable.

adj.

ՀԻՔԱԳՈՅՆ կամ ՀԻԳԱԳՈՅՆ. Առաւել կամ կարի հէք. եղկելի յոյժ. թշուառագոյն.

Յոլովագոյնս եւս քան զոր ասացիս՝ հիքագոյնք. (Ածաբ. աղք.։)

Յիւրեանցանման հիգագունիցն։ Քան զամենայն աղէտս հիքագոյն. (Պիտ.։)

Ե՛ւս հիգագոյնս կամեցեալ զմեզ առնել. (Իգն.։)

Եւ ո՞ հիքագոյն քան զթշուառս. (Սկեւռ. աղ.։)