s.

Հաղորդութիւնընդ հոգւոյն աստուծոյ. հոգի մարգարէական կամ աստուածամերձ.

Առեալ նպաստաւորութիւն ի հոգեխառնութենէ նորա, որպէս ոմանք ի հոգւոյն մովսէսի. (Եպիփ. սղ.։)

Հեռի եմք ի հոգեխառնութենէն յայնմանէ. (Սարգ. ՟բ. պ. ՟Գ։)

Արկ աստուած ի վերայ ադամայ հոգեխառնութիւն եւ զմայլումն հիացման մարգարէաբար. (Վրդն. ծն. եւ Վրդն. դան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հոգեխառնութիւն հոգեխառնութիւնք
accusatif հոգեխառնութիւն հոգեխառնութիւնս
génitif հոգեխառնութեան հոգեխառնութեանց
locatif հոգեխառնութեան հոգեխառնութիւնս
datif հոգեխառնութեան հոգեխառնութեանց
ablatif հոգեխառնութենէ հոգեխառնութեանց
instrumental հոգեխառնութեամբ հոգեխառնութեամբք