adj.

ἑμψυχότατος axime animatus. Առաւելեալ ոգւով կամ հոգւով.

Որչափ էին արդ յոսկերաց հոգեղուտք, սակաւով մարմնով զուգախնոյր. եւ որչափ անհոգեղուտք էին, ներքոյ յոլովիւք եւ հոծագոյն մարմնով. (Պղատ. տիմ.։)