adj.

narrated by Divine Inspiration;
treating or narrating by Divine Inspiration.

adj.

Պատմօղ կամ ճառօղ հոգւով սրբով. եւ Պատմեալ հոգւով կամ ի հոգւոյն.

Ըստ ասելոյ հոգեպատմին, եթէ ետուր երկիւղածաց քոց նշան. (Մաշտ.։)

Ի տառից հոգեպատում մարգարէիցն։ Գումարք ամենայն հոգեպատում վարդապետացն։ Յամենայն հոգէպատում ճառիցն. (Սարգ. ՟ա. պետր. ՟Ա. եւ ՟Թ։ եւ Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Բ։)

Ի հոգեպատում մատեանս։ Հոգեպատում բարբառոյ մարգարէիցն. (Ագաթ.։)

Ամենայն գիրք հոգեպատումք. (Կորիւն.։)

Հոգէպատում տառից մարգարէից. (Ճ. ՟Բ.։)

Վերանայր յերկինս՝ ըստ հոգեպատում մարգարէութեանն, համբարձաւ աստուած օրհնութեամբ. (Մեկն. ղկ.։)