adj.

πυκνότερος, -τατος densior, valde densus. Կարի հոծ եւ խիտ.

Այն որ թանձրագոյն է եւ հոծագոյն. (Փիլ. տեսիլ աբր.։)

Ի յանօսրից եւ ի հանդարտագունից հոծագոյն եղեալ։ Քան զոսկի հոծագոյն. (Պղատ. տիմ.։)