adj.

born of, or produced by the earth;

s.

—ք, produce of the earth.

adj. s.

Բուսեալ ի հողոյ, եւ Բոյս հողոյ.

Ծառ անշնչական հողաբոյս. (Նար. մծբ.։)

Ջրոյն բնութիւն գոյ յոլովագոյն ի հողաբոյսս. (Եղիշ. ՟Բ։)