vn.

to lash away flies with the tail;
cf. Հովահարեմ.

ձ.

ՀՈՂՄԱՀԱՐԻԼ. Իբրու հողմահարաւ զովանալ, կամ վանել զճանճս. հովահրիլ, հովթըփիլ, ճանճերը քշել.

Այսր անդր զագին գալարեալ հողմահարիւր. (Մագ. ՟Ը.)