adj.

ἁνεμιαῖος ventosus. Հողմային, եւ օդեղէն, հոգեղէն. արագաթռիչ.

Կոչին հրեշտակք եւ դեւք եւ հոգիք մարդկան ոգեղէնք, որ է հողմեղէնք. (Եզնիկ.։)

Զորս հրեղէնս եւ լուսեղէնս եւ հողմեղէնս կոչեն. (Վրդն. ծն.։)

Ասիցէ ոք արդեօք զօդային հոգւոյն հողմեղէն մականունութիւն, եւ աստուածատեսակութիւն երկնայնոցն իմասցութեանց երեւել. (Դիոն. երկն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հողմեղէն հողմեղէնք
accusatif հողմեղէն հողմեղէնս
génitif հողմեղինի հողմեղինաց
locatif հողմեղինի հողմեղէնս
datif հողմեղինի հողմեղինաց
ablatif հողմեղինէ հողմեղինաց
instrumental հողմեղինաւ հողմեղինաւք