s.

shadow, shade;
protection, patronage.

s.

Հովանաւորելն. հովանի լինելնշ թեւարկութիւն. խնամարկութիւն.

Ծառոցն հովանաւորութեամբ. (Մագ. ՟Ե։)

Ոստք հովանաւորութեան հաւատոց նորա ծածկեաց զամենայն հաւատացեալս. (Ճ. ՟Գ.։)

Հովանաւորութեամբ այնու շիջուցին զբոց հրոյն. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հովանաւորութիւն հովանաւորութիւնք
accusatif հովանաւորութիւն հովանաւորութիւնս
génitif հովանաւորութեան հովանաւորութեանց
locatif հովանաւորութեան հովանաւորութիւնս
datif հովանաւորութեան հովանաւորութեանց
ablatif հովանաւորութենէ հովանաւորութեանց
instrumental հովանաւորութեամբ հովանաւորութեամբք