adj.

proud, arrogant, haughty, lofty, lordly, overbearing, imperious, supercilious, vain.

adj.

ὐπερήφανος, ὐβριστής, ἁλαζών superbus, arrogans, jactabundus. (լծ. հյ. Պարծօղ. յն. էբէ՛րթիս կամ իբէ՛րդադօս. ամբարձեալ, եւ վերագոյն. ուստի լտ. սուբէրպուս ). Ամբարտաւան. բարձրամիտ. բարձրայօն. փքացեալ. փառասէր. արմարհոտ. սոնք եւ սէք.

Զամենայն հպարտս խոնարհեցո՛։ Ի վերայ ամենայն հպարտից եւ ամբարտաւանից։ Ես ի վերայ քո՝ ի վերայ հպարտիդ։ Խիստն եւ յանդուգն եւ հպարտն ժանդ կոչին։ Մարդիկ անձնասէրք, հպարտք, ամբարտաւանք։ Ա՛յ սէգ, հպարտ եւ ամբարտաւան.եւ այլն։

Վիճակաւորք հպարտք. (Խոր. ՟Գ. 68։)

Յառաջին բարձին հպարտից. (Նար. ՟Ծ։)

Կամ իբր Ամբարտաւանական.

Սկսաւ բեկանիլ ի հպարտ եւ յամբարտաւան խստութենէ անտի. (՟Բ. Մակ. ՟Թ. 11։)

Շիջանին հպարտ կամքն. (Յճխ. ՟Ժ՟Ե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անհպարտ

Անհպարտութիւն, ութեան

Հպարտաբան

Հպարտաբար

Հպարտագոյնս

Հպարտական

Հպարտանամ, ացայ

Հպարտացուցանեմ, ուցի

Հպարտութիւն, ութեան

Voir tout