s.

stock-holder;
bursar scholar, exhibitioner.

adj.

Որ կերակրի յարքունի ռոճկաց. եւ այնպիսի կերակուր.

Եւ գազանք շաղղակերք, եւ արիւնարբու իշխանք եւ գործակալք, եւ կերակուր ամենայն հռոգակերք. (Վրդն. դան.։)