cf. Հռովմ.

s.

ՀՌՈՎՄ կամ ՀՌՈՄ. որպէս անուն քաղաքի. ώμη Roma. տե՛ս (Բռ. յտկ. ան։)

adj.

իբր Հռոմական. լատինական.

Այս ի լեզուէ անտի հռոմէ առաւ ի յոյն այսր. (Եւս. պտմ.։)

ՀՌՈՄՔ կամ ՀՌՕՄՔ. իբր Հռովմայեցիք. cf. ՀՈՌՈՄ. ῤωμαῖοι romani.

Գայցեն հոռոմք (կամ հռոմք). (Յհ. ՟Ժ՟Ա. 48։)

Զյունաց աշխարհ, եւ զհռոմոց քաջ գիտեմ. (Ագաթ.։)

Հռոմք իսկ բարձին զառաջնորդութիւնն հրէից։ Զկնի նորա հռօմք. (Եւս. պտմ. ՟Ա. 6։)

Յոյնք եւ հռոմք եւ ասորիք. (Կանոն.։)

Հռոմք (կամ հոռոմք) ի բաց կացին ձեռնտու լինել. (Եղիշ. ՟Գ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հռոմայական

Հռոմուլոս, լեայ

Voir tout