adj.

ՀՌՈՎՄԱՅԱԿԱՆ կամ ՀՌՈՄԱՅԱԿԱՆ, ՀՌՈՄԱԿԱՆ. ῤωμαῖος romanus, -na. Որ ինչ ա՛նկ է հռովմայ, եւ հռովմայեցւոց.

Որ զհռոմայական պատմութիւնն համառօտեաց։ Յառաջին հռոմայական պատմութենէն. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Որպէս պօղոս՝ գըրէ ի թուղթ հռոմայական. (Շ. իմ. եղակ.։)

Ըզզօրսըն մեծ հռոմականին. (Գր. տղ. յերուսաղէմ.։)