ն.

Կարճել զյօժարութիւնն. արգելուլ. չթողուլ. հեռացուցանել. խրատել. յետս կալ.

Հրաման տալով, կամ հրաժարեցուցանելով։ Զմկրտեալսն հրաժարեցուցանեն ի սատանայէ։ Հրաժարեցուցանել ի մսոյ, կամ ի ծառոյ, ի մարմնական իմաստից. (Փիլ. ՟ժ. բան.։ Յճխ.։ Եզնիկ.։ Մագ. ՟Ե։)

Օրէնք հրաժարեցուցանէ. եւ հրաժարեցուցանելով յաղագս քաղաքին երեւի իսկ, եւ երեւեսցի. (Պղատ. օրին. ՟Թ։)

Զամենայն մեռելոտի հրաժարեցուցանէ (ուտել). (Մեկն. ղեւի.։)

Հրաժարեցուցանել գնալ. (Խոսր.։)

Եթէ ուտես ի հրաժարեցուցեալ փայտէդ։ Ի ճաշակումն հրաժարեցուցեալ պտղոյն. (Կամրջ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հրաժարեցուցանեմ
դու հրաժարեցուցանես
նա հրաժարեցուցանէ
մեք հրաժարեցուցանեմք
դուք հրաժարեցուցանէք
նոքա հրաժարեցուցանեն
Imparfait
ես հրաժարեցուցանեի
դու հրաժարեցուցանեիր
նա հրաժարեցուցանէր
մեք հրաժարեցուցանեաք
դուք հրաժարեցուցանեիք
նոքա հրաժարեցուցանեին
Aoriste
ես հրաժարեցուցի
դու հրաժարեցուցեր
նա հրաժարեցոյց
մեք հրաժարեցուցաք
դուք հրաժարեցուցէք
նոքա հրաժարեցուցին
Subjonctif
Présent
ես հրաժարեցուցանիցեմ
դու հրաժարեցուցանիցես
նա հրաժարեցուցանիցէ
մեք հրաժարեցուցանիցեմք
դուք հրաժարեցուցանիցէք
նոքա հրաժարեցուցանիցեն
Aoriste
ես հրաժարեցուցից
դու հրաժարեցուսցես
նա հրաժարեցուսցէ
մեք հրաժարեցուսցուք
դուք հրաժարեցուսցջիք
նոքա հրաժարեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հրաժարեցուցաներ
դուք մի՛ հրաժարեցուցանէք
Impératif
դու հրաժարեցո՛
դուք հրաժարեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հրաժարեցուցանիջիր
դուք հրաժարեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հրաժարեցուսջի՛ր
դուք հրաժարեցուսջի՛ք