adj.

renowned, very celebrated, famous.

adj.

Հրաշալի նուամբ. մեծանուն յոյժ.

Հրաշանուն քաղաք (երուսաղէմ)։ Հրաշանուն ախոյեանն (պօղոս). (Նար. ՟Ծ՟Ա. եւ Նար. առաք.։)