s.

bonfire.

s.

Վառելն զհուր. կրակ վառելը.

Զի՞նչ պատճառաւ սկսանիմք հրավառութեամբ զնախատօնակ գալստեանս. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հրավառութիւն հրավառութիւնք
accusatif հրավառութիւն հրավառութիւնս
génitif հրավառութեան հրավառութեանց
locatif հրավառութեան հրավառութիւնս
datif հրավառութեան հրավառութեանց
ablatif հրավառութենէ հրավառութեանց
instrumental հրավառութեամբ հրավառութեամբք