adj.

ardent, burning;
— ջերմն, cf. Հրաջերմն.

Իբր հրով տապացեալ կամ տապիչ.

Բժշկեա՛ զհրատապ ջերմնական տոչորումն սրտիս։ Հրատապ ջերմութեան սրտին. Նար. ՟Ե։ Լմբ. պտրգ.։