adj.

Որ հրատարակէ. հրատարակ. քարոզ, հռչակիչ.

Հրատարակիչ լինել յաղթութեանց նորա։ Բնութիւն էիցս՝ հրատարակիչ աստուծոյ. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. էր ընդ եղբ.։)