adv.

in an angelic manner, angelically;
like a messenger.

adj. adv.

Իբրեւ զհրեշտակ. որպէս զպատգամաւոր, եւ որպէս զզուարթուն.

Զճշմարիտն հրեշտակաբար պատմէ. (Փիլ. լին. ՟Բ. 38։)

Ի պատմել զհրեշտակաբար կարգացն զուղղութիւն։ Վասն հրեշտակաբար կրօնիցն առաքինութեան. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 11։ Կորիւն.։)