adj.

inhabited by angels.

adj.

Ուր հրեշտակք կամ հրեշտակակրօն անձինք բնակին.

Զաստուածեղէն յարկս հրեշտակաբնակ տաճարացն. (Անան. եկեղ։)

Շինեաց հրեշտակաբնակ վանքն։ Ի հրեշտակաբնակ ուխտէ յսկեւռայ. (Սամ. երէց.։ Յիշատ.։)