s.

embassy.

s.

πρεσβεία legatio. Հրեշտակութիւն. պատգամաւորութիւն.

Ըստ հրեշտակագնացութեան ... որ յօտար աշխարհի ինչ է. (Փիլ. իմաստն.։)

Բազում անգամ երթեւեկութիւն հրեշտակագնացութեանն լինելոյ. (Խոր. ՟Ա. 14։)

Առ միմեանս մեր միաւորութիւն զնոյն իմանողացս առ տէր հրեշտակագնացութիւնս հասանելով. (Բրս. թղթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հրեշտակագնացութիւն հրեշտակագնացութիւնք
accusatif հրեշտակագնացութիւն հրեշտակագնացութիւնս
génitif հրեշտակագնացութեան հրեշտակագնացութեանց
locatif հրեշտակագնացութեան հրեշտակագնացութիւնս
datif հրեշտակագնացութեան հրեշտակագնացութեանց
ablatif հրեշտակագնացութենէ հրեշտակագնացութեանց
instrumental հրեշտակագնացութեամբ հրեշտակագնացութեամբք