adj.

fond of angels.

adj.

φιλάγγελος angelorum amans. Սիրօղ հրեշտակաց.

Ոչ անուանեցար հրեշտակասէր, առաջին դասեալ զմարդասիրութիւնն. (Նար. ՟Լ՟Ե։)

Հրեշտակասիրացս մեզ յայտնել. (Դիոն. երկն.։)