adj.

Առաւել հուժկու. ժրագոյն. երիտասարդ յարբունս հասեալ.

Մանկագոյնքն որ են՝ զգինին պաշտեն, եւ զջուրն բերեն հօժկուագոյնքն. (Փիլ. տեսական.։)