s.

ՀՕՐՈՒՏ կամ ՀՕՐՈՏ. Նոյն եւ ռմկ. Ծաղիկ գեղեցիկ եւ անուշահոտ իբրեւ զկանթեղաշար փունջ մանրիկ շուշանաց, հանգոյն սըմպուլի, է՛ որ կապուտակ, եւ է՛ որ սպիտակ.

Հօրուտն եւ մօրուտն (կամ հորոտն եւ մօրոտն), եւ մանուշակն. (Ագաթ.։)

Հօրուտն եւ մօրուտն եւ ասպուզանն. (Մխ. առակ.։)