s.

funnel, tun-dish.

s.

ἑπίχυσις infundibulum. (լծ. ծակ. եւ ձագու բերան) Գործի լայնաբերան, եւ ի ստորուստ երկայն նեղ, լնուլ ինչ յամանոյ յայլ աման նեղաբերան.

Ձագար եդին ի բերան նորա. (Ճ. ՟Գ.։)

Ետ դնել ձագար ի նստոյ տեղին, եւ արկանել ջուր տկաւ յորովայն նորա. (Ագաթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձագարան, աց

Voir tout