np.

Zack.

s.

νεοσσά, νοσσίον pullus. (իբր Ծագ, կամ ձուակ, ձուիկ, կամ ձայնօղ ճա՛կ, ճի՛կ) Նորածին հաւ եւ թռչուն, կամ այլ կենդանի. ձագ, ձագուկ.

Ժողովէ հաւ զձագս իւր ընդ թեւովք։ Ձագք աղաւնեաց, կամ արծուեաց։ Ձագուց ագռաւուց։ Մայրն ջեռեալ նստցի ի վերայ ձագուցն կամ ձուոց.եւ այլն։

Կամ στρουθίον passerculus որպէս Ճնճղուկ. տե՛ս (Յոբ. ՟Խ. 24։ Ղկ. ՟Ժ՟Բ. 6. եւ 7։)

ՁԱԳՈՒ կամ ՁԱԳԻ ԼԵԶՈՒ. cf. ՃՆՃՂԿԻ ԼԵԶՈՒ։ (Բժշկարան.։)

ՁԱԳՈՒՆՔ իբր Ձագք.

Տեսաք զոմանս քան զձագունս յառաջեալս. (Կլիմաք.։)

ՁԱԳՍ ՀԱՆԵԼ νοσσοποιέω, νοσσεύω nidifico. որ եւ ԲՈՒՆԵԼ. Նստել ի բոյն. եւ թխելով հասուցանել զձագս. ձագ հանել.

Անդ թռչունք երկնից ձագս հանցեն։ Ոզնիք ձագս հանցեն։ Անդ եհան ձագս ոզնի. (Սղ. ՟Ճ՟Գ. 17։ Ես. ՟Ժ՟Գ. 22։ ՟Լ՟Դ. 15։)

ՁԱԳ ՄԱՏՆ ասի ռմկ. որպէս Ճկոյթ. պզտի մատ.

Ձագ մատն ճկոյթն է. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղաւնաձագ

Ատաղձագործ, աց

Ատաղձագործութիւն, ութեան

Արձագանգ, աց

Թախանձագին

Հաւձագ, ուց

Ձագ, ուց

*Ձագագիր

Ձագախառն

Ձագախոտ, ոյ

Ձագանամ

Ձագասնոյց լինիմ

Ձագար, ի, աւ

Ձագարան, աց

Ձագեմ

Ձագթոռնեայ

Ձագիկ

Մաղձագոյն

Պղնձագամ

Պղնձագիր

Voir tout