adj.

cf. ՁԱԽԱՁԵՌՆԵԱՅ. ՁԱԽԱԿՈՒՍԻ) Ձախական. ձախակողմեան. ահեկեայ.

Աւազակեաց արդեօք իմաստնագոյնս աւազակ յիւրմէ աւազակակցէն զդրախտն ի տեառնէ դրախտին, աջայինս ի ձախայնոյն։ Պախարակեա՛ զձախայինն ... Ի ձախայինն զինքն փոխարկեալ դասք. (Ճ. ՟Է.։)

Որք միանգամ ընդդէմ ձախային ինչ են, այնոքիկ նմա աջոյ կողմանն համարեալք թուին. (Փիլ. իմաստն.։)