ՁԵՌԱԿԵՐՏԵԼ. cf. ՁԵՌԱԳՈՐԾԵԼ.

Եկեղեցիք երեք էին ձեռակերտեալք։ Ուրա՛խ լեր երուսաղէմ ձեռակերտեալ արքային մեծի. (ՃՃ.։)

Զարմանահրաշ շինուած, որ ի հաւատոյ եւ ի յուսոյ եւ ի սիրոյ ձեռակերտի. (Սկեւռ. լմբ.։)