s.

artisan;
art, business;
work.

adj.

Ձեռագէտ. արուեստաւոր.

Երկրագործի, եւ ձեռնարուեստի։ Զձեռնարուեստս, զերկրագործս. (Ճ. ՟Ա.։ Սկեւռ. աղ.։)

s.

Կամ գ. Արուեստ ձեռին. ձեռագործ.

Կերակրեալ լինէին սուրբքն ձեռնարուեստիւք իւրեանց. (Արծր. ՟Գ. 5։)