s.

ՁԵՒԱՑՈՒԹԻՒՆ ՁԵՒԱՑՈՒՄՆ. Որպէս թէ Ձեւանալն. առնուլն զձեւ ինչ.

Այլ այնոքիկ նմանութեան եւեթ առ երեւոյթս ձեւացութիւնք. (Խոսրովիկ.։)

Այլեւ ըստ արուեստին իսկ գործ ձեւացումն ըստ մտահաճութեան իւրոյ (էր), եւ ոչ ըստ ճշմարտութեան. (Շիր. զատիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ձեւացութիւն ձեւացութիւնք
accusatif ձեւացութիւն ձեւացութիւնս
génitif ձեւացութեան ձեւացութեանց
locatif ձեւացութեան ձեւացութիւնս
datif ձեւացութեան ձեւացութեանց
ablatif ձեւացութենէ ձեւացութեանց
instrumental ձեւացութեամբ ձեւացութեամբք