adj.

fit or well adapted for riding (road or place).

adj.

ἰππήλατος equitabilis. Որ դիւրին է վարել զձի. ձի քալեցնելու յարմար.

Լիճն որպէս թէ դաշտ ձիավարուն էր, այնպէս յեղափոխումն արարեալ էր զնա սառինն. (Բրս. ՟խ. մկ.։)