s.

hippocentaur, centaur.

s.

ἰπποκένταυρος hippocentaurus κένταυρος centaurus. Մտացածին կենդանի իբրու խառն ի ձիոյ եւ ի ցլոյ. որ եւ Յուշկապարիկ ի ցամաքի. պարիկ. համբարու. իշացուլ.

Յետոյ կուսէ ձիոց կերպարանք, եւ արջառոյ՝ մարդկան. որ զձիացոլուց յուշկապարիկ կերպարանս ունիցին. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Մարդ մի ձիախառն, զոր կարծիք բանաստեղծաց ձիացուլ կոչեն. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)