ն.

ՂԵՒՈՐԵԼ ՂԵՒՈՐԻԼ. cf. ՈՒՂԵՒՈՐԵԼ. Իբրեւ Յուղարկել, եւ յուղի անկանիլ.

Ղեւորեալ ի գետն մեծ արկանէին. (Սիսիան.։)

Ընդ ցամաքն ղեւորեալ։ Ղեւորեալ առ տէր բազմաց պողոտայ. (ՃՃ.։)

Ղեւորիլ. (Վրք. հց. ձ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ուղեւորեմ, եցի

Voir tout