ՂՁԱՄ կամ ՂՁԱՆԱՄ, ՂՁԱԼԻ, եւ ՂՁՈՒԹԻՒՆ, կամ ՂՁՈՒՄՆ. . ընթերցի՛ր որպէս Ըղձամ. Ըղձութիւն, եւ այլն. զորս տեսցես. որ եւ ԲԱՂՁԱՅ։ Արմատն է Իղձ, ըղձի։ Ուստի եւ Ըղձութիւն առնել, Հմայել.

Կացեալ յարեւու ղձայր։ Եւ ղձացեալ ելոյծ զմարտն։ Խնդրողք դիւթութեան գալով ի տեղին՝ ղձանային։ Արդ ղձացաւ սա, թէ յոր ինչ եւ մերձեսցի, ոսկի լինիցի. եւ այլն. (Նոննոս.։)

Շնորհեցին ղձալին սպասաւորացն։ Հետեւել յղձալի քաղաքն երուսաղէմ. (Ճ. ՟Բ.։ Եպիփ. սղ.։)

Նսեմասցի քեզ ղյձութենէ։ Զղձութիւն սրտից. (Միք. ՟Գ. 6։ Ես. ՟Խ՟Դ. 25։)

Խնդրէր ղձութիւնս։ Լուծեալ ի ձեռն ղձման զտոչորումն. (Նոննոս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դեղձանամազ

Եղձանամ, ացայ

Ըղձանամ, ացայ

Voir tout