ՂՈՒՂԱԿ. որ եւ ԼՈՒՂԱԿ. cf. ԼՈՂԱԿ.

Որ ի ջուրս են ղուղակք. (Յճխ. ՟Ի. եւ ՟Դ։)

Առաքել ղուղակս, եւ այլ յատուկ կարմարխայտ. (Մագ. ՟Ժ՟Ա։)

Ղուղակք եւ գազանք ծովայինք. որոց եւ կերակուց նոյն ղուղակք եւ զեռունք. (Արծր. ՟Գ։ 7։)

Ազգ ղուղակաց եւ զեռնոց. (Վեցօր. ՟Է։ Ճ. ՟Ա.։)

Ղուղակ ընդ ջրայինսն եղէ ես։ Նաւ կազմեաց, ղուղակ գործեաց զմարդ. (Փիլ. յովն. եւ Փիլ. բագն.։)

Նաւ՝ խաղալիկ հողմոյ, ղուղակ գերեզման, թռչուն փայտեղէն. (Պիտառ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ղուղակեմ, եցի

Voir tout