ՂՕՂԱՆՋ եւ ՂՕՂԱՆՋԱՆՔ. cf. ՂՕՂԱՆՋԻՒՆ.

Անդադար ղօղանջիւնք վիրաւորեն զօդն (տղայք ի լացս) Լաստ. (՟Ժ՟Ա։)

Յածեալ (ի գրիգ) ղօղանջանս լի խաբէութեամբ. (Մագ. ՟Բ։)

Ղօղանջօքն հայհոյութեան, եւ վասըն թքոյն՝ ի յիս գըթա՛. (Շ. այբուբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ղօղանջեմ, եցի

Ղօղանջիւն

Ղօղանջութիւն, ութեան

Ղօղանջումն, ման

Voir tout