s.

one who marshals troops in order of battle;
adjutant general, general.

adj.

Յարդարիչ ճակատու. զօրագլուխ.

Քարոզք ճշմարտութեանն, ճակատայարդարք աստուածպաշտութեանն. (Սեբեր. ՟Դ։)

Ոչ ի զօրագլուխս հեթանոսօրէնս, եւ ի ճակատայարդարս կռապաշտականս. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 8։)