vn.

to streth oneself in yawning or awaking.

ձ.

Ստէպ ճապատիլ. քաշքատիլ. ձկտիլ եւ կարճիլ բազկօք եւ մարմնով. իբր յն. διατείνομαι extendo membra.

Անասունն ճապկտի, եւ շնչատէ։ Ճապկտի, եւ հառաչէ. (Վստկ.։)

Ցաւք գլխոյն շատանայ եւ ճապկտի. (Ախտարք.։)