adj.

abounding in fodder, in pasture, very grassy.

adj.

Ուր իցէ ճարակ անասնոց բազում. արօտ յուռթի.

Որ ցորեան եւ գարի բերէր երկիրն, յորժամ աւեր մնայցէ ի մարդկանէ, խոտալից ճարակաշատ լինի անասնոց. (Ոսկ. ես.։)