adj.

pasturing, feeding.

adj. s.

νεμόμενος qui pascitur βόσκημα pecus եւ այլն. Խոտաճարակ. խոտաբուտ. որպէս անասուն արօտական. պաճար, եւ հաւ՝ որ ճարակին ի դաշտս.

Ուր էին հաւք բազումք ճարակաւորք. (Պտմ. աղեքս.։)

Անբաւութիւն ձկանց, եւ զանազան հաւուց ճարակաւորաց։ Իբրեւ զճարակաւորս եւ զանասունս. (Ոսկ. եփես.։)

Նաեւ քան զճարակաւորսն անարգագոյնք են որդիքն. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 6։)

Ի ճարակաւորացն արտաքսեաց խումբն (զնաբուգոդոնոսոր). (Խոր. հռիփս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճարակաւոր ճարակաւորք
accusatif ճարակաւոր ճարակաւորս
génitif ճարակաւորի ճարակաւորաց
locatif ճարակաւորի ճարակաւորս
datif ճարակաւորի ճարակաւորաց
ablatif ճարակաւորէ ճարակաւորաց
instrumental ճարակաւորաւ ճարակաւորաւք