s.

ῤήτωρ rhetor, praeco. Ճարտասան. փաստաբան. եւ Ճարտարաբան. քարոզ բանին.

Բարեպաշտութեան ճարտարասանն ղունկիանոս. (Ճ. ՟Ա.։)

Որք աստուծոյ խոհականութեանն են հոգեւոր ճարտարասանք. (Կիւրղ. ի կոյսն.։)

Անպարտելի ճարտարասանք յաւուրն այցելութեան. (Ոսկ. մտթ.։)

Առ ճարտարասանս, առ ստուգախօսս. (Փիլ. լին.։)

adj.

ՃԱՐՏԱՐԱՍԱՆ. ա. Ճարտարախօս. ճարտասանական.

Ունել զճարտարասանս ոմանս ատենախօսս. (Մխ. դտ. յռջբ։)

Խնուլ զբերանս իմաստնոց ճարտարասանից. (Ճ. ՟Գ.։)

Քերթողական եւ ճարտարասան արհեստիցն. (Ճ. ՟Ա.։)

Յարմարումն բանից ինչ ճարտարասան հաւանութեան. (Կիւրղ. թղթ. առ կոստանդ.։)