adj.

piebald, dapple-grey;
— ձի, — horse;
— ճանճկէն, roan, rubican.

adj. s.

Ազգ ճերմակ ձիոյ՝ խառն ընդ մոխրագունի եւ պիսակոտ ճանճկենի. աշխէտ.

Էր ձին գունով ճարտուկ ճանճկէն։ Զնոյն կերպարան ճարտուկ ճանճկէն գտեալ. (Բուզ. ՟Գ։ 20։)

Ճարտուկ ճանճկէն եւ աշխետաձի. (Գանձ.։)