ՃԱՒԲ կամ ՃՕԲ. Բառ անյայտ.

Սեղան նոր ի պատուական քարէ սեաւ աւբ. (Ոսկիփոր.։) (Ռամկօրէն Ճարտուքար ասի՝ Կարծր քար յո՛ր եւ է գոյն՝ անյարմար ի շինուած։)