s.

Նոյն ընդ Հանդիսադիր. եւ Նահատակադիր.

Մինչեւ ճգնադիրն լուծցէ զմրցմունս օրինաց փողով։ Յայնժամ առհասարակ ազգիս ճգնադիրն հատուցանէ ըստ իւրաքանչիւր գործոց. (Իսիւք.։)